Läs frågor och svar

Bli expert på diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-02-05

Varför är det viktigt att nå sina målvärden?

Skälet till att målvärden finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål. Det övergripande behandlingsmålet för patienter med typ 2-diabetes är långtidsblodsockret HbA1c <52 mmol/mol, men självklart ska det målet anpassas individuellt. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa dig.

Läs mer om behandlingsmål och komplikationer

Diabetesnyheter

  • 2017-05-08 Beror risken för typ 1 diabetes på tarmbakterierna

    Den sorts möss som spontant ofta utvecklar en typ 1 liknande diabetesform och som växer upp i en bakteriefri miljö insjuknar snabbare och oftare. När samma möss får överförd avföring från möss som levt i en mer normal miljö minskar deras risk för diabetes. Resultatet pekar på att sammansättningen av bakterier i mag- tarmkanalen spelar en roll för typ 1 diabetes. Åtminstone för möss.