Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Här nedan är vårt förslag på hur kampanjen kan presenteras.

Som ni ser finns förbättringspotential :), ingen är flawless, vi behöver alla träna på att bli bättre/tydliga i budskapen.

Tanken är att ni kan bilda er en uppfattning om hur man kan få fram BEST och EP på ett enkelt och tydligt sätt.

Enjoy!

Inför Toujeo Kick-Off med Daniel SandgrenToujeokampanjen med Anna Aredzki-NorrmanLyxumiakampanjen med Karolina Lindbom