Vad är mixinsulin?

Mixinsulin är en blandning av basinsulin och måltidsinsulin.

Mixinsulin kombinerar, i en och samma injektion, den långverkande effekten av basinsulin med den kortverkande effekten av måltidsinsulin. De vanligaste mixinsulinerna består av 70 % basinsulin och 30 % måltidsinsulin.

Mixinsulin är en vanlig form av insulinbehandling och det används framför allt vid typ 2-diabetes. Med mixinsulin riskerar dock flexibiliteten i behandlingen att bli lidande, eftersom proportionerna mellan basinsulin och måltidsinsulin är bestämda i den färdiga blandningen och kan inte anpassas efter individuella behov. Mixinsulin ges vanligtvis i anslutning till frukost och middag.

Senast uppdaterad: 2021-04-15