MODY (Maturity Onset Diabetes in Young)

MODY är ett samlingsnamn för flera former av ärftlig diabetes. MODY är den starkast ärftliga diabetessjukdomen och vid MODY sitter felet som orsakar diabetes i en enda gen.

Liknar typ 2-diabetes

I regel debuterar MODY före 25 års ålder och sjukdomarna kan bäst beskrivas som en form av typ 2-diabetes hos unga. Eftersom de flesta MODY-patienter är unga och normalviktiga är det inte ovanligt att de felaktigt får diagnosen typ 1-diabetes. Vid MODY finns det inga antikroppar mot de insulinproducerande cellerna. Det är alltså inte, som vid typ 1-diabetes eller LADA, en autoimmun sjukdom.

Vid MODY gör bristen på insulin att blodsockerhalten blir för hög, men däremot finns inte någon uttalad insulinresistens, vilket är vanligt vid typ 2-diabetes.

Senast uppdaterad: 2021-04-15