Alkohol och insulin­behandling

Det är viktigt att känna till att alkohol har en blodsockersänkande effekt som kan öka risken för insulinkänning (hypoglykemi). Ur medicinsk synpunkt finns dock inte någon anledning att avstå från måttliga mängder alkohol på grund av insulinbehandling.
 

Alkoholens effekt på blodsockret

Alkohol innehåller mer kalorier än kolhydrater, vilket gör att blodsockret stiger strax efter att man har druckit alkohol. Har man druckit större mängder alkohol och inte ätit någon mat kan blodsockret efter ett par timmar sjunka och bli riktigt lågt. Det beror på att alkoholen blockerar frisättning av glukos från levern och det kan leda till hypoglykemi (insulinkänning). Alkohol motverkar leverns förmåga att producera ny glukos (en process som kallas glukogenes) genom att hålla enzymerna sysselsatta med att bryta ned alkohol. Levern kan fortfarande frisätta glukos från glykogenlagret, men när detta är uttömt kan du drabbas av hypoglykemi.

Detta innebär att du måste kontrollera ditt blodsocker innan du går och lägger dig efter att ha druckit alkohol. Eventuellt bör du också äta något extra eller minska din insulindos. Det är också viktigt att tänka på att den blodsockersänkande effekten av alkohol kan dröja kvar i upp till ett dygn efter alkoholintaget.

Senast uppdaterad: 2021-04-15