Orsaker till typ 1-diabetes

Det är fortfarande oklart för världens forskare varför kroppens immunsystem angriper och förstör kroppens insulinproducerande celler i bukspottkörteln så att en person får typ 1-diabetes. Majoriteten forskare menar dock att typ 1-diabetes är en kombination av ärftliga anlag och yttre miljöfaktorer.

Typ 1-diabetes och ärftlighet

  • Om man inte har någon släkting med typ 1-diabetes är risken att insjukna cirka 0,3-0,4 %.
  • Om mamman har typ 1-diabetes är risken att barnet drabbas ca 3 %, men om pappan istället har sjukdomen är risken ungefär dubbelt så stor (6-8 %) att också barnet insjuknar.
  • Om man har en enäggstvilling med typ 1-diabetes är risken 30-50 % att också själv drabbas.

Anlag och yttre miljöfaktorer

Man ärver antagligen en benägenhet (en viss genuppsättning) att utveckla ett immunförsvar som angriper och förstör de celler i kroppen som producerar insulin. Sedan är det miljöfaktorer som sätter igång processen, men det är inte klart vilka förändringar i miljön som gör att diabetes hos barn blir allt vanligare.

Virusinfektion, extrem stress (som vid allvarliga livshändelser, t ex våld eller skilsmässa) eller vissa födoämnen (bland annat gluten och komjölksproteiner) har diskuterats som faktorer som kan trigga kroppen att börja producera antikroppar som förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln.

Även alltför snabb tillväxt och viktökning i barndomsåren, med ökat insulinbehov, har diskuterats som orsak till att allt fler yngre barn drabbas av typ 1-diabetes.

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Min chef har fått diabetes. Är det slut med fredagsfikat nu?