Kost vid diabetes

Hur ska man äta vid diabetes?

Frågan är både lätt och svår att svara på.

Svår därför att vi nästan dagligen bombarderas av information om nya "modedieter" där den ena verkar ha mer fantastiska resultat än den andra.

Lätt därför att alla olika kostrekommendationer går ut på att få patienter med diabetes att hålla sitt blodsocker på så jämn nivå som möjligt. Svängande blodsocker är svårare att behandla, oavsett vilken behandling man får.

Har man typ 2-diabetes är den generella rekommendationen att gå ner några kilo i vikt. Kombinationen av mer hälsosam kost och ökad daglig motionsgrad är förstås framgångsreceptet. Men vad är egentligen en mer hälsosam diabeteskost?

Senast uppdaterad: 2021-04-15