Olika typer av insulin

Valet av insulin beror på vilken form av diabetes som behandlas och vilka individuella behov som finns. Det finns tre olika huvudtyper av insulin:

Basinsulin 

Måltidsinsulin

Mixinsulin 

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Insulin.se innehåller de senaste rönen kring diabetes och behandling.