Cirka 85 % av alla som har diabetes i Sverige har typ 2-diabetes

Man brukar säga att typ 2-diabetes är progredierande, det vill säga att det är en fortskridande sjukdom som utvecklas gradvis. Tidigare kallades typ 2-diabetes ofta för åldersdiabetes men namnet är felaktigt eftersom personer i alla åldrar kan insjukna, även om den är sällsynt hos barn.

Vid typ 2-diabetes kan bukspottkörteln fortfarande producera insulin, men mängden räcker inte till för kroppens behov. Insulinkänsligheten i muskel- och fettceller är nedsatt och effekten av det insulin som produceras är inte tillräcklig och fungerar inte helt som den ska.

Läs mer om typ 2-diabetes

Senast uppdaterad: 2021-04-15