Graviditets­diabetes

Graviditetsdiabetes räknas som en variant av diabetes, eftersom insulinproduktionen inte räcker till för att svara upp mot kroppens ökade krav under en graviditet. Mellan två och tre procent av alla gravida får graviditetsdiabetes.

Risken att få graviditetsdiabetes ökar i takt med att graviditeten fortskrider och är som störst under graviditetens tredje del. De flesta har inte haft sjukdomen tidigare men några har säkert haft högt blodsocker utan att veta om det. Detta gäller framför allt de kvinnor som diagnostiseras tidigt i graviditeten.

I regel går graviditetsdiabetes snabbt över efter förlossningen, men kvinnan har senare i livet en liten ökad risk att återigen insjukna i typ 2-diabetes.

Senast uppdaterad: 2021-04-15