Diabetes – en folksjukdom

I Sverige lever ungefär 3-4 % av befolkningen eller cirka 470 000 personer med diabetes. Det gör diabetes till en av våra folksjukdomar. Det är dessutom många personer som har en lätt förhöjning av blodsockret, något som ökar risken för att utveckla diabetes i framtiden. Förutsättningen för ett långt och tryggt liv med diabetes är att ha kunskap om sjukdomen och hur du själv kan påverka den. Har du diabetes så har du allt att vinna på att hålla din blodsockernivå på en så normal nivå som möjligt.

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar

Diabetes (diabetes mellitus på latin) är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt.

Hos friska personer, som inte har diabetes, är sockerhalten i blodet balanserad. Produktionen av insulin regleras exakt efter sockerhalten i blodet. Stiger blodsockernivån, till exempel efter en måltid så insöndrar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln en extra dos insulin i blodet. Socker tas upp av kroppens celler från blodet, blodsockret sjunker och balansen återställs. Denna finstämda mekanism fungerar inte vid diabetes, men orsakerna till den rubbade balansen skiljer sig åt för de olika typerna av sjukdomen.

Namnet diabetes (diabetes mellitus)

Diabetes har tidigare kallats sockersjuka. Själva ordet diabetes är grekiskt (diabainein) och betyder ungefär "något som strömmar igenom kroppen". Ordet mellitus är hämtat från latin och betyder honungssöt.

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Tillhör du riskgruppen?

Övervikt, fysisk inaktivitet, olämpliga matvanor och rökning ökar risken att få typ 2-diabetes.