Symtom vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes utvecklas ofta långsamt och behöver i början inte ge några symtom alls. Eftersom symtomen brukar vara ganska vaga kan man ha typ 2-diabetes en längre tid (ibland under flera år) utan att veta om det. Ofta upptäcks typ 2-diabetes i samband med en hälsokontroll. Tiotusentals personer i Sverige har alltså typ 2-diabetes utan att veta om det.

På sikt börjar symtomen visa sig men de kan vara olika svåra.

Vanliga symtom på typ 2-diabetes:

Om du känner igen ett eller flera av symtomen, bör du kontakta din husläkare.

     •Trötthet
     Ökad törst och ökade urinmängder
     •Infektioner i urinvägar och klåda i underliv
     Dimsyn

Senast uppdaterad: 2021-04-15