Vad ska man tänka på vid motion och

typ 2-diabetes?

Har man diabetes är det viktigt att känna till hur motion och idrott påverkar blodsockervärdet. Fysisk aktivitet minskar den så kallade insulinresistensen, som är den kanske viktigaste orsaken till förhöjda blodsockervärden vid typ 2-diabetes. Vanligen sänks blodsockervärdet av fysisk aktivitet, men det kan variera från person till person, och också med graden av ansträngning. En del personer kan till och med uppleva att blodsockret stiger vid fysisk aktivitet.

Kontrollera därför blodsockret både före och efter motion/idrott för att komma underfund med hur din kropp reagerar vid olika typer av ansträngning. Har man ett välkontrollerat blodsocker och inga diabeteskomplikationer finns det ingen begränsning i möjligheten att delta i fysiska aktiviteter, inte ens på elitnivå. Är man osäker ska man alltid rådgöra med sin läkare eller diabetessköterska innan.

Det är en bra idé att skriva ner ett antal faktorer som kan underlätta det samtal du kommer ha med din diabetesmottagning. Detta för att den fysiska aktiviteten ska vara både enkel och lustfylld, men också säker att genomföra:

     • typ av aktivitet
     • hur intensiv aktiviteten är och hur länge den varar
     • läkemedelsbehandling, dos samt tidpunkt för denna
     • glukosvärden: före, ibland under tiden, och efter aktivitet
     • kostintag

Senast uppdaterad: 2021-04-15