Vad är basinsulin?

Bakgrunden till ordet ”basinsulin” är kroppens normala insulinutsöndring som alltid ligger där, på en basnivå. Den som inte har diabetes har alltid en liten mängd insulin i blodet, som håller sockerämnesomsättningen i balans. Vid diabetes vill man att behandlingen ska efterlikna den naturliga basutsöndringen av insulin.

Basinsulin är därför en typ av insulin som har lång och jämn blodsockersänkande effekt över en längre tid, helst hela dygnet. Utan denna basnivå av insulin ökar kroppens egen produktion av socker, vilket framförallt sker under natten. Basinsulin ska alltså tillgodose grundbehovet av insulin, eftersom kroppen behöver en viss mängd insulin även mellan måltiderna.

Vilka typer av basinsulin finns det?

Det finns två typer av basinsulin: medellångverkande och långverkande. Medellångverkande basinsulin har en uttalad effekttopp efter 4-6 timmar och räcker oftast ca 12 timmar. Vill man ha täckning av basinsulin under hela dygnet behöver man i regel injicera medellångverkande basinsulin två gånger per dygn.

Långverkande basinsulin har, som namnet antyder, en längre effekt och det tas oftast bara en gång per dygn. De långverkande insulinerna har en jämnare effektprofil, vilket innebär en jämnare sänkning av blodsockret och minskad risk för insulinkänningar.

Basinsulin och typ 1-diabetes

Personer med typ 1-diabetes behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin för att få behandlingen att likna kroppens normala insulininsöndring. Basinsulin ska tillgodose grundbehovet av insulin dygnet runt eftersom den egna insulinproduktionen upphört. Måltidsinsulin behövs för att ta hand om höjningar av blodsockret i samband med måltider. Vid behandling med insulinpump ges enbart direktverkande insulin som doseras kontinuerligt för att efterlikna kroppens egen basproduktion, och vid måltider tas ytterligare stötdoser.

 

Basinsulin och typ 2-diabetes

När insulinbehandling påbörjas vid typ 2-diabetes görs det ofta som tillägg av basinsulin till pågående tablettbehandling.

I början har patienter med typ 2-diabetes oftast en viss egen insulinproduktion kvar, varför man vanligtvis lägger basinsulindosen till natten då leverns sockerproduktion är som högst.

Eftersom typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom, vilket gör att den egna insulinproduktionen med tiden avtar och ofta helt försvinner, behöver de flesta med tiden lägga till en eller flera doser måltidsinsulin.

Senast uppdaterad: 2021-04-15