Hur ska insulin injiceras?

Hur ska insulin injiceras?

Insulinpennor är idag det vanligaste hjälpmedlet som används för att ge insulin. Tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren bestämmer ni vilken insulinpenna och nål som passar dig bäst.

Insulinet ska hamna i underhudsfettet, det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn takt. Du ska byta nål vid varje injektionstillfälle. Ta inte längre nål än nödvändigt vid injektion.

Många använder numera insulinpump för att ge sig själva insulin. En insulinpump kan programmeras för att ge små doser kontinuerligt dygnet runt. Fördelen med pump är att blodsockret blir mindre svängigt, känningarna (hypoglykemierna) blir färre och friheten att sova och äta när man vill blir större, eftersom basbehovet av insulin hela tiden är täckt. Pumpen levererar det kortverkande insulinet via en slang och en nål som sticks in i bukfettet. Själva pumpen kan man bära i ett fodral eller i fickan.

Var på kroppen ska insulinet injiceras?

Vilket injektionsområde du ska använda diskuterar du med din sjuksköterska eller läkare. Det är viktigt att du varierar platsen för injektionerna inom området. Om du injicerar på samma plats under en längre tid kan detta skada kroppen och det kan uppstå ”fettkuddar” (lipohypertrofi) och det medför att det insulin du injicerar ger sämre effekt.

Om man bär insulinpump så sitter nålen instucken i bukfettet och det är givetvis lämpligt att byta plats på nålen när infusionssetet byts ut, vilket bör ske varannan eller var tredje dag, beroende på vilken typ av kanyl som används.

Lämpliga injektionsområden

Magen

Du sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.)

Om du använder insulinpump så placeras nålen i magen med hjälp av ett infusionsset. Tekniken varierar något mellan de olika fabrikaten, men du kommer få detaljerad och praktisk utbildning av din diabetessköterska när du påbörjar din pumpbehandling.

Fram och utsidan av låren

Du sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.)

Skinkornas övre del, yttre del

Skinkorna har ett vanligtvis ett tjockt lager av underhudsfett och därför kan du sticka där utan att lyfta ett hudveck.

Senast uppdaterad: 2021-04-15