Förvaring av insulin

Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader, men det är hållbart upp till fyra-sex veckor vid 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Den insulinpenna eller de ampuller du använder ska du ha i rumstemperatur. Skriv gärna upp vilket datum du satt in en ny ampull i insulinpumpen eller flergångspennan, eller när du börjat med en ny förfylld insulinpenna, för att hålla koll på hur länge du använt insulinet. Det insulin som du inte börjat använda förvaras alltid i kylskåp och helst i dörrfacket för att undvika att det kommer i kontakt med fryselement och att det då fryser.
 

Insulin och kyla

Insulin får inte frysas. Om insulinet fryser kan det få sämre effekt och ska kastas bort. Det är viktigt att tänka på hur du förvarar insulinpennan på vintern om du är utomhus. Ett bra sätt för att undvika frysning är att ha insulinet nära kroppen, till exempel i en innerficka.

Tänk också på att om du flyger ska du alltid förvara insulinet i handbagaget. Annars finns det risk för att det fryser och blir förstört.

Läs mer om insulin på resa. 

Insulin och värme

Insulin ska förvaras vid högst 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Om insulinet utsätts för stark värme kan det brytas ner och effekten av insulinet kan försämras. Om du reser till ett varmt klimat kan det vara en god idé att ta med en kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen. Använder du kylväska, se till så att insulinet inte ligger för nära och har direktkontakt med kylklamparna och istället blir frysskadat. Det finns också praktiska kylfodral som varken behöver kyla eller batterier, utan enbart vatten för att fungera – något som är fördelaktigt vid exempelvis långresor i varma klimat.

Var noga med att inte heller utsätta insulinet för starkt solljus.

Senast uppdaterad: 2021-04-15