Vad är prediabetes?

Prediabetes – ett förstadium till typ 2-diabetes

Vid insulinresistens börjar blodsockret efterhand sakta att stiga, eftersom kroppens eget insulin inte räcker till för de behov som finns. När blodsockret gått över den gräns som är satt för normalt blodsocker, men innan man definitionsmässigt har diabetes, har man förhöjt fasteglukos (impaired fasting glucose, IFG) och även nedsatt tolerans för glukos (impaired glucose tolerance, IGT). Ofta ligger fasteblodsockret då mellan 6 och 7 mmol/l. Diabetesdiagnos ställs vid upprepade fasteglukosvärden över 7 mmol/l.

Det är viktigt att följa utvecklingen av prediabetes, eftersom risken för att utveckla typ 2-diabetes är hög. Man har också ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdom, t ex hjärtinfarkt.

Om man däremot går ner lite i vikt (kanske bara 5 % av nuvarande vikt) och framför allt börjar motionera dagligen (ca 30 min/dag) så kan fasteglukosvärdena hos personen med prediabetes faktiskt gå tillbaka till de normala! Man slipper då den ökade risken för både diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Stora internationella studier [den amerikanska DPP-studien (Diabetes Prevention Program) och den finska DPS (Diabetes Prevention Study)] har visat att så pass små livsstilsförändringar kan minska utvecklingen av diabetes med 58 %.

Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes

Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes, och tyvärr tar det ofta lång tid innan patienten får sin diagnos, eftersom symtomen är ganska milda. Många år kan gå innan diagnosen ställs, vilket gör att närmare hälften av alla som får typ 2-diabetesdiagnos redan har någon sorts diabeteskomplikation (till exempel ögonbottenförändringar eller hjärt- och kärlsjukdom). Alltför ofta ställs diagnosen när patienten vårdas för sin första hjärtinfarkt. Det är därför en stor fördel om man kan ställa diagnosen i ett tidigare skede för att förhindra följdsjukdomar (komplikationer).

Det pågår diskussioner kring blodsockerscreening av högriskindivider (såsom överviktiga, över 40 år, eller de med nära släktingar som har typ 2-diabetes, eller de som haft graviditetsdiabetes), och även de med känd prediabetes, men inga fastslagna regler för screening finns ännu.

Senast uppdaterad: 2021-04-15