Nervsystemet och diabetes

Det är vanligt att personer med diabetes får olika typer av nervskador, även kallat neuropatier. Symtomen beror på vilka nerver som skadats. Exakt varför nervskador uppkommer vet man inte, men det är känt att risken ökar ju längre tid man har haft diabetes och ju sämre blodsockerkontrollen varit.

Behandling vid nervskador

Den viktigaste behandlingen är precis som för övriga komplikationer en förbättrad blodsockerkontroll. God fotvård är också viktigt. Vid svårläkta diabetessår har syrgasbehandling i tryckkammare visat sig vara en effektiv behandling.

Referenser:
Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna, av Ragnar Hanås

Senast uppdaterad: 2021-04-15