Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

I första hand rekommenderas medellångverkande basinsulin, men vid nattliga hypoglykemier (insulinkänningar under natten) samt vid otillräcklig blodsockersänkning kan långtidsverkande basinsulin vara aktuellt.

Om blodsockret ändå inte sänks tillfredställande, trots tillägg av olika läkemedel och basinsulin, kan man behöva mer insulin och då i samband med måltiderna, så kallat måltidsinsulin.

Ju mer man kan efterlikna den friska kroppens utsöndring av insulin, desto lägre risk är det att drabbas av komplikationer i blodkärl i ögon, njurar och hjärta eller att få nervskador. En sådan insulinbehandling kan även innebära en mindre risk för svängande blodsocker och därmed ett bekvämare liv.

Läs mer om komplikationer

Senast uppdaterad: 2021-04-15