Varför är det så viktigt att nå sina mål?

Skälet till att målvärden finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål...

Binder insulin fett?

​​​​​​​Insulinet fyller i år 100 år...

Varför är det viktigt att nå sina målvärden?

Skälet till att målvärden finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål. Det övergripande behandlingsmålet för patienter med typ 2-diabetes är ett långtidsblodsocker (HbA1c) på < 52 mmol/mol, men självklart ska det målet anpassas individuellt. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa dig.

Läs mer om behandlingsmål och komplikationer

Film om hypoglykemi (lågt blodsocker)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Insulin.se innehåller de senaste rönen kring diabetes och behandling.