Printed From:


Bli expert
på diabetes!

I Sverige lever ungefär 3-4% av befolkningen eller cirka 470 000 personer med diabetes. Det gör diabetes till en av våra folksjukdomar. Det är dessutom många personer som har en lätt förhöjning av blodsockret, något som ökar risken för att i framtiden utveckla sjukdomen. Förutsättningen för ett långt och tryggt liv med diabetes är att ha kunskap om sjukdomen och hur du själv lär dig att påverka den.

Lär dig mer

Diabetes Typ 1

SoloSTAR insulin­pennor

Varför är det så viktigt att nå sina mål?

Binder insulin fett?

Diabetes Typ 2

Varför är det viktigt att nå sina målvärden?

Skälet till att målvärden finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål. Det övergripande behandlingsmålet för patienter med typ 2-diabetes är ett långtidsblodsocker (HbA1c) på < 52 mmol/mol, men självklart ska det målet anpassas individuellt. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa dig.

Läs mer om behandlingsmål och komplikationer

Film om hypoglykemi (lågt blodsocker)

Erik Moberg, Docent och Överläkare