Motion och idrott vid typ 2-diabetes och insulin­behandling

Insulinbehandling medför extra risker för blodsockersvängningar vid fysisk aktivitet och det är viktigt att notera faktorer som påverkar blodsockret inför, under och efter ett motionspass. Förbereder man sig alltid på samma sätt före träning eller tävling ökar möjligheten att upprätthålla en bra glukoskontroll. Tidpunkt för dos, mängd insulin och mängd kolhydrater är viktiga faktorer. Det är också viktigt att ta med i beräkningen hur intensiv aktiviteten är och hur länge den varar.
 

Några orsaker till svängande glukosvärden

Hypoglykemi (lågt blodsockervärde) kan uppstå om:

     • Du tar för mycket insulin och eller vid "fel" tidpunkt.
     • Den fysiska aktiviteten varar mer än 30-60 min utan att extra kolhydrater tillförs.
     • Aktiviteten är högintensiv (50-75 % av maximal prestationsförmåga).
     • Det är en ny form av aktivitet för dig, vilket kräver mer energi.

Hyperglykemi (högt blodsockervärde) kan uppstå vid:

     • Dålig diabeteskontroll med höga blodsockervärden och/eller
     • brist på insulin före och under fysisk aktivitet och/eller
     • tävling som medfört ökade halter av adrenalin (stresshormon) och/eller
     • kort intermittent anaerob intensitet (t ex sprint i intervall) vilket medför ökad nivå av stresshormoner         och/eller
     • för stor mängd kolhydrater.

För att försöka motverka svängande blodsocker och för att minska risken för hypoglykemi kan det vara bra att tänka på att planera fysisk aktivitet som är intensiv eller varar längre än 30 minuter. Detta kräver anpassning av insulindosen och/eller kolhydratintaget. Kolhydrater är av stor vikt vid fysisk aktivitet som varar > 60 min.

Insulin

• Det är en fördel om det går att anpassa insulindoseringen till en tidpunkt som gör att insulinnivån      minskar när den fysiska aktiviteten påbörjas. Anpassningen måste givetvis göras i förhållande till den insulinsort (basalinsulin, måltidsinsulin) man använder.
• I det fall dosen ges alldeles före aktiviteten måste mängden kolhydrater ökas för att undvika låga glukosnivåer.
• Sträva efter ett startvärde för plasmaglukos kring 8 mmol/liter och kompensera sedan glukosfall under aktiviteten med kolhydrater. Att starta med värden mellan 10 och 15 mmol/liter kan vara en orsak till att plasmaglukosvärdet förblir högt även efter aktiviteten.
• Är den fysiska aktiviteten större jämfört med "normaldagen" bör basalinsulindosen för kommande natt reduceras.
 

Kolhydrater

• Mängden kolhydrater ska anpassas till behovet och måste utprovas genom frekvent provtagning under träning. Mängden beror också på kroppsvikt, typ av fysisk aktivitet och nivå av insulin.
• Behovet av kolhydrater under fysisk aktivitet motsvarar 10-30 g (1-3 dl söt saft eller sportdryck) per 30 min för en individ som väger 70 kg.
• En måltid som innehåller både kolhydrater, fett och protein rekommenderas snart efter fysisk aktivitet. Uppladdningen för nästa dygn startar redan då. Detta motverkar också risken för nattlig hypoglykemi.

Läs mer om kost vid diabetes

Fysisk aktivitet är grunden i diabetesbehandlingen

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att fysisk aktivitet är grunden i diabetesbehandlingen och att risken för svängande blodsockervärden inte får påverka lusten att motionera eller idrotta.

Har man besvär med svängande blodsocker ska man inte tveka att diskutera detta med sin diabetesmottagning.

Senast uppdaterad: 2021-04-15