Lyckad insulinbehandling

Ju mer man kan efterlikna den friska kroppens insulinutsöndring, desto lägre risk löper man att drabbas av komplikationer i blodkärl, i ögon, njurar och hjärta samt att få nervskador. En sådan insulinbehandling kan också innebära lägre risk för svängande blodsocker och därmed ett bekvämare liv.

Många vetenskapliga studier visar att det är gynnsamt om personer med diabetes kan ha så normala blodsockervärden som möjligt och därmed låga HbA1c-värden.

Senast uppdaterad: 2021-04-15