Printed From:


Olika typer av diabetes

Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar, med högt blodsocker som det gemensamma kännetecknet. Orsakerna till det höga blodsockret skiljer sig mellan de olika typerna av diabetes. Det finns ett antal olika typer:

Senast uppdaterad: 2021-04-15