Lågt blodsocker - hypoglykemi

Tar du för mycket insulin eller tabletter i förhållande till hur mycket du äter eller motionerar kan blodsockret sjunka för lågt. Då får du en så kallad insulinkänning eller hypoglykemi.

En insulinkänning upplevs oftast som obehaglig och kan, om den inte behandlas, i svåra fall vara allvarlig. Det är därför mycket viktigt att du lär dig känna igen tecknen på för lågt blodsocker, så att du kan motverka det i god tid. Försök att snabbt få i dig druvsocker (som du bör ha lättillgängligt) eller kolhydrater i annan form, till exempel mjölk och smörgås.

Det är individuellt när personer upplever symtom på grund av hypoglykemi, men för de flesta är det när blodsockret ligger mellan 2 och 3,5 mmol/l.

Symtom vid hypoglykemi

Vanliga och tidiga tecken på lågt blodsocker är:

     •hunger
     darrningar
     •oro
     •svettningar
     •hjärtklappning
     blekhet

Om blodsockret fortsätter att falla kan ytterligare symtom uppstå, som:

     förvirring
     slöhet
     beteenderubbningar
     dubbelseende
     medvetslöshet
     kramper

Hypoglykemier kan vara mycket allvarliga. Därför är det viktigt att känna till vad du ska göra om du får insulinkänning. Får du inte i dig någon form av socker måste du snabbt till sjukhus för vård.

En svår balans

Ju närmare en person med diabetes ligger den ideala blodsockerkontrollen, desto större är risken för blodsockerfall och insulinkänning.

Rekyleffekt efter en insulinkänning

Efter en insulinkänning är det vanligt att blodsockret stiger till höga nivåer. Det orsakas av sött man äter för att häva insulinkänningen samt att stresshormoner insöndras i blodet och höjer blodsockret. Om du har insulinkänningar ofta kan blodsockret därför svänga mycket. Att blodsockret är högt efter en insulinkänning behöver alltså inte bero på att man har tagit för mycket druvsocker för att häva känningen, utan det kan bero på rekyleffekten som kroppen sätter igång för att höja blodsockret som svar på hypoglykemin.

Vad ska man göra vid en insulinkänning?

Behandla i första hand med druvsocker; 1 till 2 tabletter (3 gram/tablett) per 20 kg kroppsvikt kan vara en bra start.

     Mät gärna blodsockret med en blodsockermätare (CGM och FGM visar de senaste 15 minuternas 
      medelvärde, så vid insulinkänning bör man testa blodsockret genom ett stick i fingret för att få ett 
      mer exakt och rättvisande värde) om det finns tillgängligt.
     Vila tills effekten av druvsockret kommer, vanligtvis inom cirka 10-15 minuter.
     Upprepa druvsockerdosen om effekten uteblir.
     Har man inte druvsocker till hands så kan man också använda saft, juice, läsk, mjölk eller
      strösocker utrört i vatten.

Även en insulinkänning strax före maten behandlas med druvsocker, eftersom kolhydraterna i maten tas upp långsammare än druvsockret.

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Ökad hunger

Känner sig svettig

Känner sig skakig

Känna sig yr