Förekomst av typ 2-diabetes

I Sverige har ca 3-4 % av befolkningen diabetes, vilket motsvarar ca 470 000 personer

  • Ungefär 85 % av alla patienter med diabetes har typ 2-diabetes.
  • Mörkertalet på odiagnostiserade personer med typ 2-diabetes är troligtvis stort, eftersom diagnosen oftast ställs många år efter den egentliga sjukdomsdebuten.
  • Internationella studier befarar en ca 40 %-ig ökning av typ 2-diabetes de närmaste 25-30 åren.
Förekomsten av typ 2-diabetes ökar i världen

Typ 2-diabetes är den vanligaste diabetesformen och den växer lavinartat i världen. Den största ökningen ses i Asien (framför allt i Indien), Mellanöstern och Amerika, och kopplingen är tydlig till livsstilsförändringar i form av mer stillasittande och mindre hälsosam kost.

Barn och typ 2-diabetes

På senare år har det tyvärr blivit allt vanligare att även barn och ungdomar drabbas av typ 2-diabetes. Orsaken till detta är, åtminstone delvis, att övervikt och fysisk inaktivitet blivit allt vanligare hos barn. I Sverige är det är trots allt fortfarande ovanligt med typ 2-diabetes hos barn och ungdomar, men i flera stora invandrargrupper från främst Mellanöstern är typ 2-diabetes två till tre gånger vanligare än hos infödda svenskar, och debuten sker i regel 10 år tidigare för dessa personer.

Referenser:
Diabetes, Alvarsson et al, University Press 2007
Diabetes, Agardh et al, Liber 2009
www.diabetes.se 2011-11-11

Senast uppdaterad: 2021-04-15