Printed From:


Övriga insulinpennor

Flergångspennan AutoPen 24

AutoPen 24 är en flergångspenna från Rubin Medical som fungerar väl tillsammans med insulinampuller från Sanofi. Autopen 24 finns i två varianter, antingen 1-21 enheter per injektion eller 2-40 enheter per injektion.

Mer information

För mer information kontakta Rubin Medical på telefon 040-15 54 80 eller besök www.rubinmedical.se

AutoPen, flergångsinsulinpenna

Äldre injektionspennor

OptiClik, OptiPen Pro, ClikSTAR och Optiset finns inte att förskrivas längre. De har ersättats av den nya flergångspennan AllSTAR PRO och den förfyllda engångspennan SoloSTAR.

Senast uppdaterad: 2021-04-15