Övriga insulinpennor

Äldre injektionspennor

OptiClik, OptiPen Pro, ClikSTAR och Optiset finns inte att förskrivas längre. De har ersättats av den nya  flergångspennan AllSTAR PRO och den förfyllda engångspennan SoloSTAR.

Senast uppdaterad: 2023-06-30