Övriga insulinpennor

Äldre injektionspennor

OptiClik, OptiPen Pro, ClikSTAR och Optiset finns inte att förskrivas längre. De har ersättats av den nya  flergångspennan AllSTAR PRO och den förfyllda engångspennan SoloSTAR.

Senast uppdaterad: 2023-06-30

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Insulin.se innehåller de senaste rönen kring diabetes och behandling.