Diabetes typ 1, vad är det?

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom

Det innebär att kroppens eget immunsystem, det som bland annat ska hjälpa till att skydda oss mot infektioner, har rubbats så att det angriper vissa av kroppens egna celler. Vid typ 1-diabetes är det de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln som angrips och förstörs. Då kan kroppen inte längre tillverka sitt eget insulin. Bristen på insulin leder i sin tur till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger.

Typ 1-diabetes är den näst vanligaste formen av diabetes

Tidigare kallades den för barn- eller ungdomsdiabetes, men namnet är inte helt korrekt eftersom personer i alla åldrar kan insjukna. Vanligast är dock att barn eller tonåringar drabbas.

Typ 1-diabetes utvecklas oftast under kort tid och kan leda till allvarliga symtom inom några dagar. Om man får sjukdomen måste man därför snabbt få behandling med insulin.

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Utbildningar
Vad är Typ-1 Diabetes?