Din livsstil påverkar insulinets effekt

I den bästa av världar skulle varje person med diabetes ha exakt samma matintag, motionsdos, rutiner, stressnivå och så vidare varje dag, men så fungerar det inte i verkligheten. Varje dag har sina utmaningar och händelser att tackla, vilket innebär att även insulinbehovet och blodsockret påverkas.

Även om en perfekt regelbundenhet är omöjlig, är det bra att lära sig hur kroppen fungerar i olika situationer. Vi vet att kosten och motionen påverkar både blodsocker och behovet av insulin, men vad händer med blodsockret vid stress, infektioner, olika motionsformer och så vidare? Även skillnaden mellan vardag och helg eller olika dagar i menscykeln kan påverka behovet av insulin och hur blodsockret beter sig.

Injektionsstället vid insulinbehandling har också betydelse. Om man av gammal vana injicerar insulinet på samma ställe hela tiden kan en fettvävsskada uppkomma på injektionsstället (lipohypertrofi). När man då injicerar i dessa fettbubblor utsöndras insulinet vidare ut i blodet ganska ojämnt, vilket förstås påverkar blodsockret ogynnsamt. Det är därför viktigt att variera injektionsställena.

Läs mer om injektionsteknik 

Senast uppdaterad: 2021-04-15