Blodsocker­kontroll

och insulin­behandling

Det är viktigt att få så bra kontroll som möjligt på blodsockret med hjälp av behandlingen. Det är viktigt att blodsockret inte blir för högt, men det är samtidigt lika viktigt att det inte blir för lågt, för då får man insulinkänningar, så kallade hypoglykemier.

Allt detta kräver att man lär sig olika metoder för att själv kontrollera sitt blodsocker, och numera finns det många tekniska hjälpmedel för att hitta en god blodsockerbalans.

Blodsockermätare har funnits länge på marknaden och med en sådan får man ett snabbt svar på hur blodsockret ligger precis när man mäter. Det enda som krävs är ett litet stick i fingret och en droppe blod.

FGM (Flash Glucose Monitoring) består av en sensor som sitter precis under huden och en scanner som du läser av den med. Sensorn läser av sockerhalten i vävnadsvätskan dygnet runt, och när man scannar sensorn får man ett aktuellt glukosvärde, en kurva för de senaste 8 timmarna samt en pil som visar om blodsockret ligger stabilt, eller om det sjunker eller stiger långsamt eller snabbt. Freestyle Libre är ett exempel på FGM.

CGM (Continuous Glucose Monitoring) ger kontinuerlig glukosmätning och används ofta tillsammans med insulinpump. En CGM består av en liten sensor precis under huden. Den läser av glukosnivån i vävnadsvätskan med några sekunders mellanrum och skickar sedan avläsningarna trådlöst till glukosmätaren. De flesta CGM:er kan programmeras med larmgränser för låga och höga värden. Några av de CGM-system som används i Sverige är Dexcom och Guardian Connect (för Iphone).

Den allra senaste tekniken kallas Closed loop. Det är ett system som består av en insulinpump och en blodsockermätare som kommunicerar med varandra. Det vill säga, mätaren skickar information till pumpen som i sin tur doserar insulin därefter. Hittills finns bara ett sådant självjusterande system på marknaden (Medtronic 670G, en så kallad Hybrid Closed Loop), men fler förväntas lanseras de närmaste åren.

Förutom all praktisk teknik så är det också viktigt att man lär sig känna igen tecknen på för lågt blodsocker, så att man kan motverka det i god tid genom att äta druvsocker (som man alltid bör ha tillgängligt) eller få i sig kolhydrater i annan form.

Den normala glukoshalten i blodet (det som brukar kallas blodsockerhalten) är för en person som inte har diabetes ca 4 mmol per liter blod vid uppvaknandet, och ca 6-8 mmol senare på dagen. Givetvis är det bra att ha ett blodsocker som ligger så nära dessa normala värden som möjligt, men du måste alltid väga det mot risken för känningar.

Vilka målvärden som gäller för just dig bestämmer du tillsammans med din läkare eller diabetessköterska.

Många diabetespatienter kontrollerar sitt blodsocker flera gånger om dagen, ofta på morgonen och inför måltider. Men även om kontrollerna är många ger de inte en fullständig bild av hur behandlingen fungerar. Därför ska också ditt långtidsvärde (HbA1c-värdet) kontrolleras, minst några gånger per år.

Senast uppdaterad: 2021-04-15