Behandlingsmål

När man som patient kommer till sin diabetesläkare eller diabetessköterska så kan det bli en del diskussioner om behandlingsmål eller målvärden. Dessa behandlingsmål är väldigt individuella och beror på varje enskild patients förutsättningar. Svensk förening för diabetologi (SFD) har föreslagit riktlinjer enligt nedan.

Blodsockernivåerna vid diabetes utvärderas oftast med långtidsblodsockret HbA1c
  • Hos patienter med typ 1-diabetes eftersträvas HbA1c < 52 mmol/mol
  • Hos patienter med typ 2-diabetes eftersträvas HbA1c 47-52 mmol/mol

Läs om HbA1c

Blodtrycket:

  • Hos njurfriska < 130/80 mmHg
  • Hos njursjuka < 125/75 mmHg

Blodfetterna:

  • Totalkolesterol < 4,5 mmol/l
  • LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l

Många patienter med diabetes når inte dessa målvärden, särskilt inte om man har haft diabetes i många år. Det är viktigt att man tillsammans med sin behandlande läkare beslutar om vilka målvärden man ska eftersträva.

Varför är det viktigt att nå sina målvärden?

Skälet till att målvärden överhuvudtaget finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål.

Komplikationer på grund av diabetes brukar delas upp i makrovaskulära (där stora blodkärl påverkas, och risken för framför allt hjärt- och kärlsjukdom ökar) och mikrovaskulära (där små blodkärl och nerver påverkas, och risken för ögonbottenskador/nedsatt syn samt njurfunktionspåverkan ökar). Det finns risk för att drabbas av komplikationer av diabetes även om man når sina målvärden, men svårighetsgraden av komplikationen blir mildare. Man blir helt enkelt inte lika sjuk som man skulle ha blivit om man inte nått sina målvärden.

Läs mer om komplikationer

Senast uppdaterad: 2021-04-15