Motion och idrott vid typ 2-diabetes och tablettbehandling

All typ av fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes är positiv. Man ska dock ha i åtanke att om man behandlar sin diabetes med tabletter, så finns det en liten ökad risk för hypoglykemier (insulinkänningar). Det gäller framförallt om man ägnar sig åt fysisk aktivitet som man vanligtvis inte gör annars. Vissa typer av tabletter för behandling av typ 2-diabetes (sulfonylurea) medför en ökad risk för detta.

Det finns absolut ingen anledning att avstå från motion, men det kan krävas extra kontroll av blodsockret. Skulle den fysiska aktiviteten medföra hypoglykemier ska man kontakta sin diabetesmottagning och diskutera hur man ska agera i fortsättningen, och då kan det vara bra att ha skrivit ner de faktorer som nämns under avsnittet Vad ska man tänka på vid motion och typ 2-diabetes?

Senast uppdaterad: 2021-04-15