Motion och idrott vid behandling av typ 2-diabetes

Ofta när diagnosen typ 2-diabetes ställs är behandlingsrekommendationen till en början "kost och motion". Livsstilsförändringar är basen i behandlingen för typ 2-diabetes.

Fysisk aktivitet är den behandling man i första hand sätter in vid typ 2-diabetes. Enligt behandlingsriktlinjerna från amerikanska och europeiska diabetesföreningarna (ADA och EASD) bör tablettbehandling med metformin sättas in ganska snart efter att diagnosen är fastställd. Tabletten innebär absolut inget hinder för fysisk aktivitet, eftersom metformin inte framkallar hypoglykemier (ogynnsamma blodsockersänkningar).

Regelbunden aktivitet ger minskad insulinresistens och förbättrade blodsockervärden

Regelbunden motion eller idrottande ger minskad insulinresistens och förbättrade blodsockervärden. Det har också en positiv effekt på kroppsvikten, vilket ytterligare kan minska insulinresistensen. Fysisk aktivitet har också gynnsamma effekter på blodtryck, blodfetter och allmänt välbefinnande. Om man är flitig med sina livsstilsförändringar kan man även bli botad från sin typ 2-diabetes och få tillbaka helt normala blodsockernivåer, liksom minska/slippa risken för diabetesrelaterade senkomplikationer.

Senast uppdaterad: 2021-04-15