Insulin­behandling vid sjukdom

Hur påverkas insulinbehandlingen av infektion och feber?

Det blir ofta mycket svårare att hålla bra kontroll på blodsockernivåerna när du är sjuk och du riskerar att drabbas av höga blodsockervärden (hyperglykemi). I de flesta fall ökar insulinbehovet på grund av infektioner, även om man både rör sig mindre och äter mindre när man är sjuk.

Detta beror på att förkylningar, andra infektioner eller skador gör att kroppen hamnar i en stressituation. Kroppen svarar då med att utsöndra stresshormoner som till exempel adrenalin och kortisol. Hormonerna har en viktig uppgift i att höja blodsockret som svar på stressreaktionen, för att skydda personen som är sjuk eller skadad.

Av denna anledning är det viktigt att du, även om du är sjuk och äter dåligt eller till och med kräks, fortsätter med din diabetesbehandling och kontrollerar blodsockret ofta och noga. Är du det minsta osäker ska du ta kontakt med din läkare eller diabetessköterska.

Senast uppdaterad: 2021-04-15