LADA (Latent Autoimmune Diabetes of the Adult)

LADA är en förkortning av det engelska namnet Latent Autoimmune Diabetes of the Adult. Som namnet anger är LADA precis som typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom. Skillnaden är att patienterna är äldre när de insjuknar och att sjukdomsförloppet är långsammare och mildare.

Blodsockersänkande tablettbehandling, som vid typ 2-diabetes, kan fungera ett tag. Sjukdomsutvecklingen går dock snabbare om man har LADA jämfört med typ 2-diabetes och det tar bara från några månader upp till ett par år innan man har utvecklat insulinbrist.

Av erfarenhet vet man att patienter med LADA förr eller senare måste börja med insulinbehandling. Det är därför viktigt att diagnosen blir korrekt från början så att insulinbehandling inte fördröjs onödigt länge. Den som har LADA har inte nedsatt insulinkänslighet och man får oftast en god effekt av relativt låga doser insulin.

Senast uppdaterad: 2021-04-15