Övriga typer av diabetes

Diabetes efter bukspottkörtelinflammation

Om en bukspottkörtelinflammation blir så omfattande att cellerna i bukspottkörteln som producerar insulin skadas kan det utvecklas en speciell typ av diabetes. Diabetes som uppstår till följd av bukspottkörtelinflammationen liknar typ 1-diabetes och kräver insulinbehandling.

Alkoholmissbruk är den vanligaste orsaken till bukspottkörtelinflammation.

Kortisonorsakad diabetes

När man tar kortisontabletter p g a olika sjukdomstillstånd, såsom transplantationsbehandling eller reumatism, ökar kroppens insulinbehov. Under den period man använder kortisontabletter, särskilt i höga doser, behöver man kontrollera blodsockret. Stiger blodsockret så sätter man oftast in insulinbehandling. När kortisondoserna minskas, behöver sedan insulindoserna också minskas. När kortisonet sätts ut brukar efter ett tag även insulinet kunna sättas ut, och kroppens insulinbehov återgår då till det normala.

Senast uppdaterad: 2021-04-15