Vad är HbA1c?

HbA1c är en mätmetod som ger ett medelvärde för hur blodsockret har varit en tid tillbaka. Genom att mäta hur mycket socker som har fastnat på de röda blodkropparna får du ett bra mått på genomsnittlig blodsockernivå under de senaste 6–8 veckorna.

HbA1c tas som ett blodprov från fingertoppen eller i armvecket. Det värde man får fram anger hur stor andel av blodkropparna som har en viss mängd socker. Ju högre blodsockerhalt, desto högre HbA1c-värde.

Målet är att HbA1c-värdet ska ligga så nära det normala som möjligt

Dock är det, precis som med blodsockervärden, individuellt vilket värde som är det eftersträvansvärda målvärdet för varje enskild person. Ett HbA1c-värde på 52 mmol/mol kan vara ett riktvärde; det är dock viktigt att komma ihåg att för en del kan värden över denna gräns vara motiverade medan det för andra ska vara ett lägre målvärde. Observera att HbA1c mäts i mmol/mol medan blodsockernivån mäts i millimol per liter (mmol/l).

HbA1c-värdet är alltså inte samma sak som ett genomsnitt av blodsockermätningarna. Ett HbA1c-värde på 52 mmol/mol innebär att blodsockret i genomsnitt ligger runt 9 mmol/l, det vill säga lätt till måttligt förhöjt.

För att få en bra kontroll på hur blodsockervärdena har varit under en längre tid och hur behandlingen fungerar bör HbA1c mätas 3-4 gånger om året.

Om HbA1c är för högt bör man tillsammans med sin läkare eller diabetessköterska diskutera vad orsaken kan vara. Man kan till exempel behöva högre insulindoser eller tilläggsmediciner. Man kan också behöva förbättra kosten och öka den fysiska aktiviteten.

Senast uppdaterad: 2021-04-15