Rökning och diabetes

Hur påverkas insulinbehandlingen av infektion och feber?

Nikotin förvärrar många av de problem och risker som diabetessjukdomen kan föra med sig. Detta gäller framförallt hjärt- och kärlsjukdom. Men rökning ger även en ökad risk för infektioner, ögonskador, impotens, fotsår, nervskador och njurpåverkan.

Nikotin bidrar dessutom till insulinresistens, vilket gör det svårare att få kontroll på blodsockret och därmed försvårar för kroppen att omsätta socker.

Är du rökare och har diabetes finns det med andra ord all anledning att sluta röka.

Senast uppdaterad: 2021-04-15