Återvinning och kassering

När det gäller hanteringen av förbrukade diabeteshjälpmedel som insulinpennor, nålar och ampuller kan man återvinna en del, resten kastas i hushållssoporna. Nedan följer våra rekommendationer över hantering av förbrukade diabeteshjälpmedel från Sanofi.

Insulinpennor

Skyddshylsan - locket återvinns som hårdplast.

Pennkropparna (SoloSTAR, AutoPen 24, AllSTAR PRO och JuniorSTAR) kastas i hushållssoporna.

Penna med kvarvarande insulin återlämnas till Apoteket.

Pennfodral

Pennfodralet som med följer AllSTAR PRO är av tyg och kastas i hushållssoporna.

Ampuller

Skruva av ampullhylsan och återvinn som hårdplast. Den tomma ampullen (ofta av glas) innehåller ett membran av aluminium samt en pistong (kolv) av gummi vilket gör att den inte går att återvinna som glas, utan kastas i hushållssoporna.

Ampull med kvarvarande insulin återlämnas till Apoteket.

Nålar

Återvinningen av nålar kan se olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Fråga din diabetessköterska hur det ser ut hos dig.

Insulin

Användningen av aminosyror, proteiner och peptider som ingår i insulin bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.  

Senast uppdaterad: 2021-04-15