Ögonkompli­kationer kan uppstå både vid typ 1- och typ 2-diabetes

behandling med modern laserteknik har denna risk dock minskat avsevärt. De flesta personer med diabetes utvecklar efter 15-20 år någon form av kärlförändring i ögat, varav hälften behöver laserbehandlas.

Diabetesretinopati innebär att de små blodkärlen i näthinnan förändras och förtjockas. Det blir svårare för syret att nå fram och för att motverka syrebrist bildas därför nya kärl. Dessutom blir kärlväggen otät så att proteiner från blodet kan läcka ut och samlas mellan nervcellerna i näthinnan. Detta gör att förmågan att förmedla synintryck försämras. Blödningar kan uppstå.

Ju högre blodsockret är, desto större risk är det att utveckla kärlförändringar. Bra blodsockerkontroll minskar alltså risken för förändringar. Personer som har diabetes bör kontrollera ögonen genom ögonbottenfotografering vartannat år, eller oftare vid behov. Undersökningen utförs vanligen på en ögonklinik av specialutbildad sjuksköterska. En ögonläkare gör sedan en bedömning av bilderna.

Läs mer om blodsockerkontroll

Läs om vikten av att nå sina mål

Att tänka på när du provar nya glasögon

Tänk på att blodsockernivån bör vara stabil innan du provar ut nya glasögon, så att synen inte påverkas av tillfälliga svängningar i blodsockret.

Har du nyligen diagnostiserats med diabetes kan det ibland ta 2-3 månader med en normal blodsockernivå innan linsen blivit som vanligt igen. Det är därför olämpligt att byta eller skaffa glasögon under denna period.

Att använda kontaktlinser

Det går bra att använda kontaktlinser även om man har diabetes. Dock bör man undvika dygnet-runt-linser (som byts var 30:e dag) eftersom hornhinnans skyddande cellskikt är något skörare hos personer med diabetes.

Referenser:
Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna, av Ragnar Hanås

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Ögat i genomskärning

Ögonskador kan först märkas på näthinnan. Vid kontroller fotograferas näthinnan (kallas ögonbottenfotografering) och ögonläkaren tittar sedan på bilderna.