Om autonoma nervskador

En autonom nervskada drabbar nerverna i det autonoma nervsystemet, det vill säga de nerver som vi inte kan kontrollera med viljan. Exempel på sådana nerver är de som styr hjärta, matsmältning, urinblåsa och sexuella funktioner. Ett symtom på autonom nervskada kan vara yrsel och ostadighetskänsla vid resning från sittande eller liggande. Detta beror på att de nerver som reglerar hjärta och blodkärl har svårt att hinna med och följden blir ett blodtrycksfall.

Diabetes kan orsaka svårigheter att tömma urinblåsan. Den som har haft diabetes i många år bör därför tömma blåsan ofta och noga. En annan autonom nervskada gör att svettkörtlar på fötter och underben inte fungerar fullt ut. Det är därför vanligt att personer med diabetes har torra ben och fötter.

Det är också vanligt att autonoma nervskador ger impotens hos män och sexuella störningar hos kvinnor.

Senast uppdaterad: 2021-04-15