Symtom vid typ 1-diabetes

Symtomen vid insjuknande i typ 1-diabetes brukar vara ganska dramatiska jämfört med symtomen vid typ 2-diabetes. Barn insjuknar vanligen snabbare och häftigare än vuxna. Insjuknandet är vanligast i åldern 5-14 år, men även vuxna kan få typ 1-diabetes.

De vanligaste symtomen vid typ 1-diabetes:

  • Ökad törst
  • Kissar oftare och stora volymer
  • Trötthet
  • Viktnedgång
  • Luktar aceton ur munnen

Andra symtom (speciellt hos barn) som kan vara tecken på en begynnande typ 1-diabetes är:

  • Illamående
  • Magont, ibland smärtor liknande blindtarmsinflammation
  • Huvudvärk
  • Försämrad synskärpa, dimsyn

Om ett barn eller annan person drabbats av dessa symtom är det viktigt att konsultera sjukvården för kontroll och uteslutande av diabetes som orsak till besvären. Diabetesdiagnosen är ofta lätt att ställa med hjälp av symtombilden i kombination med blodprov med förhöjt blodsockervärde.

Senast uppdaterad: 2021-04-15