Kontinuerlig glukosmätning CGM kan hjälpa personer med diabetes att få bättre glykemisk kontroll

Att få diagnosen Diabetes mellitus typ 1 kan vara omtumlande och leda till stora omställningar i livet, Kanske framförallt för en sjäv, men även anhöriga och närstående. Med hjälp av tekniska hjälpmedel som möjliggör kontinuerlig glukosmätning kan man följa sitt blodsocker, dag för dag, minut för minut och reflektera över hur blodsockret varierar över dygnet. Ibland beroende på vad man själv gör eller kanske inte gör, och ibland genom påfrestande situationer som kroppen reagerar på. Att hålla sig inom målområdet, blodsockernivåer mellan 3,9 och 10,0 mmol/l helst 70 % av tiden är ett generellt riktmärke från sjukvården, och ger bättre förutsättningar för god livskvalitet på både kort och lång sikt. Men vägen till målområdet är kanske inte alltid självklar eller enkel.

Den här sidan är framtagen för att ge dig med diabetes typ 1 information, råd och stöd från sjukvårdspersonal med expertis inom diabetes för att du ska få bättre förutsättningar att hantera de vardagliga utmaningarna som uppstår och som har inverkan på blodsockernivåerna i kroppen.

Se filmerna nedan som belyser utmaningar med ätstörningar bland personer med diabetes typ 1, hypoglykemi unawareness samt oro för låga värden. Inom kort kommer även filmer om olika typer av träning och diabetes typ 1.

Diabetes typ-1, CGM och tid i målområde är tätt förknippad.

Se den inspirerande filmen om vikten av att befinna sig så mycket tid som möjligt i målområde.

Diabetes typ 1 och ätstörningar

Diabetes typ-1 och ätstörningar är vanligt och kan vara mycket allvarligt. Joanna Uddén Hemmingson reder ut begrepp, berättar om hur man ska tänka och vad man kan göra som anhörig.

Om hypoglykemi unawareness

Hypoglykemi unawareness är vanligt vid typ-1 diabetes och kan ställa till med komplikationer. Sara Vikström Greve berättar om vad det faktiskt betyder, hur det påverkar och vad man kan göra för att lösa det.

Utmaningar & oro för hypoglykemi

Johan Fischier berättar om utmaningar med att leva med diabetes typ 1 och fokuserar lite extra på oro/rädsla för att ligga lågt i blodsocker och vad man kan göra för att hantera det i sin vardag.

Glukosreglering vid fysisk aktivitet

Peter Adolfsson pratar om om glukosreglering vid fysisk aktivitet, och hur olika aktivteter kan påverka utfallet av glukosvärdet.

Högt, lågt och det magiska mittemellan

Din guide till minskade glukossvängningar och mer tid i målområdet (TIR).

MAT-SE-2300508