Insulinet fyller i år 100 år!

I år är det 100 år sedan insulinet upptäcktes för första gången och sedan dess har miljontals liv runt om i världen kunnat räddas. Insulinet räknas fortfarande som en av århundradets största upptäckter.

Klicka på filmen för att lära dig mer:

Läs om vad Erik Moberg, docent och överläkare, och Margareta Hellgren, PhD och Specilist, uttalar sig om insulinets utveckling sedan upptäckten 1921

https://www.folkhalsasverige.se/diabetes/ett-revolutionerande-lakemedel/

Insulinets historia och utveckling

Sedan insulinet upptäcktes 1921 har miljoner människor med diabetes världen över kunnat räddas till livet. Men det skulle ta 3 500 år från det att man först beskrev diabetes till att en effektiv behandling utvecklades.

Många försök att lindra diabetes utfördes i takt med att den medicinska vetenskapen utvecklades. Teorierna om orsaken var ibland fantasifulla och ofta helt felaktiga. Flera egendomliga kostregimer prövades och den mest extrema ledde till att patienten svalt ihjäl.

Läs mer om insulinets historia1 på diabetesförbundets hemsida diabetes.se

Insulin behövs fortfarande

  • Diabetes är en progressiv sjukdom där beta-cells-dysfunktionen får allt större betydelse med längre duration2
  • Insulin blir allt viktigare med åren2
  • Insulin det som sänker blodsockret mest3
  • Viktökning och hypoglykemier – störst problem med måltidsinsuliner och ”gamla insuliner”4,5
  • Moderna insulinsorter ger mindre bekymmer med viktökning och hypoglykemier jämfört med måltidsinsulin och äldre sorters insulin4,5

Första patienten, Leonard Thompson från Kanada, som behandlades med insulin 1922.

Ref:

1. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/insulinets-historia/ 20210413

2. Kahn, S.E. The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to the pathophysiology of Type 2 diabetes. Diabetologia 46, 3–19 (2003). https://doi.org/10.1007/s00125-002-1009-0.

3. Zaccardi et al. Comparison of glucose-lowering agents after dual therapy failure in type 2 diabetes: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab. 2018 Apr;20(4):985-997. doi: 10.1111/dom.13185. Epub 2018 Jan 8. PMID: 29205774.

4. Tibaldi JM. Evolution of insulin: from human to analog. Am J Med. 2014 Oct;127(10 Suppl):S25-38. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.07.005. PMID: 25282010.

5. Rys et al. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials comparing efficacy and safety outcomes of insulin glargine with NPH insulin, premixed insulin preparations or with insulin detemir in type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetol. 2015 Aug;52(4):649-62. doi: 10.1007/s00592-014-0698-4. Epub 2015 Jan 14. PMID: 25585592; PMCID: PMC4506471.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Insulin.se innehåller de senaste rönen kring diabetes och behandling.