Nålar som rekom­menderas till Sanofis injektions­pennor

BD Microfine

  • 4 mm (vnr 73 02 85)
  • 5 mm (vnr 24 63 89)

Ypsomed Penfine

  • 6 mm (vnr 26 32 44)

Artsana Insupen

  • 6 mm (vnr 20 37 58)

Owen Mumford Unifine Pentips

  • 6 mm (vnr 20 19 01)

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Insulin.se innehåller de senaste rönen kring diabetes och behandling.