Mer videos

Nedan kan du se fler filmer som belyser utmaningar med ätstörningar bland personer med diabetes typ 1, hypoglykemi unawareness samt oro för låga värden. 

  Hur vanligt är det med ätstörningar bland personer med diabetes typ 1?

  Lyssna till Joanna Uddén Hemmingson och hur hon berättar om hur vanligt det är med ätstörningar bland personer vid typ 1 diabetes.

  Vad är diabulimi och hur påverkar det blodsockret och tid i målområdet (TIR)?

  Lyssna på Joanna Uddén Hemmingson som berättar om diabulimi och hur det påverkar blodsockret och tid i målområdet (TiR).

  Hur ska man göra för att ta sig ur ett ohälsosamt ätbeteende?

  Joanna Uddén Hemmingson ger tips på hur man kan tänka för att få ett hälsosamt ätbeteende.

  Vilka råd kan du ge till personer med någon typ av ätstörning

  Lyssna på Joanna Uddén Hemmingsons råd för dig med någon typ av ätstörning och typ 1 diabetes.

  Vad är hypoglykemi unawareness?

  Sara Vikström Greve berättar vad hypoglykemi unawareness är.

  Varför får man hypoglykemi unawareness?

  Lyssna till Sara Vikström Greve som berättar varför man får hypoglykemi awareness.

  Hur vanligt är det med hypoglykemi unawareness?

  Lyssna till Sara Vikström Greve som berättar att hypoglykemi unawareness är vanligare än man tror.

  Hur märker man om man själv eller en anhörig har hypoglykemi unawareness?

  Sara Vikström Greve berättar hur du och omgivningen kan notera hypoglykemi unawareness.

  Hur kan hypoglykemi unawareness påverka ens tid i målområdet (TIR)?

  Sara Vikström Greve berättar hur tid i målområdet kan påverkas vid hypoglykemi unawareness.

  Hur kan man göra för att bli av med hypoglykemi unawareness

  Få tips av Sara Vikström Greve hur du kan behandla hypoglykemi unawareness.

  Vad kan man göra som anhörig till en person med hypoglykemi unawareness?

  Sara Vikström Greve ger tips till dig som anhörig med en person med hypoglykemi unawareness.

  Vilka är svaren på de tre vanligaste frågorna om hypoglykemi unawareness på mottagningen?

  Lyssna till Sara Vikström Greve som berättar svaren på de tre vanligaste frågorna om hypoglykemi unawareness.

  Vilka är de tre svåraste utmaningarna för personer med typ 1-diabetes?

  Johan Fischier berättar om de svåraste utmaningarna för personer med typ-1 diabetes.

  Vad kan det innebära för en person med typ 1-diabetes att uppleva oro eller rädsla för låga värden i vardagen?

  Lyssna till Johan Fischier och berätta om oro och rädsla för låga värden i vardagen.

  Vilka är orsakerna till rädsla och oro för hypoglykemi?

  Johan Fischier berättar om orsakerna till rädsla och oro för hypoglykemi.

  Hur kan rädsla och oro påverka blodsockret och risken för långsiktiga komplikationer?

  Lyssna till Johan Fischier om hur rädsla och oro kan påverka blodsockret och risken för komplikationer.

  Hur kan man som anhörig bemöta rädsla för hypoglykemi?

  Johan Fischier berättar om vad du kan göra för att hantera rädsla för hypoglykemi.

  Hur kan man som anhörig bemöta rädsla för hypoglykemi?

  Få tips av Johan Fischier vad du som anhörig kan göra för att bemöta rädsla för hypoglykemi.

  Vad händer rent fysiologiskt i kroppen "Den rationella ångesten"?

  Lyssna till Johan Fischier om vad som händer i kroppen vid hypoglykemi.

  Glukosreglering vid fysisk aktivitet - många faktorer påverkar

  Peter Adolfsson berättar om glukosreglering vid fysisk aktivitet och vad du kan tänka på.

  Olika typer av fysisk aktivitet ger olika utfall på glukosvärdet

  Lyssna till Peter Adolfsson och hur han talar om hur olika aktiviteter kan påverka glukosvärdet.

  När äter man i förhållande till fysisk aktivitet och hur påverkar det sockerkontrollen?

  Peter Adolfsson pratar om tidpunkten vid fysisk aktivitet och när man äter i förhållande till aktiviteten och hur detta påverkar sockerkontrollen.

  Aktivt arbete med din CGM gör att problem kan undvikas

  Peter Adolfsson berättar hur du aktivt kan arbeta aktivt med din sockermätare för att undvika problem.

  När behövs justering och hur mycket ska långverkande dosen justeras efter fysisk aktivitet?

  Få tips av Peter Adolfsson när du behöver justera den långverkande dosen vid fysisk aktivitet.

Högt, lågt och det magiska mittemellan

Din guide till minskade glukossvängningar och mer tid i målområdet (TIR).

MAT-SE-2300508