Frågor och svar om diabetes och insulin

Binder insulin fett?

Man säger att insulin binder fett. Hur menar man då? Om man försöker satsa på LCHF-dieten – vad händer då med allt fett man sätter i sig?

Svar:

Insulin är ett tillväxthormon, så höga doser av insulin kan öka fettmängden men även muskelmängden om man samtidigt tränar. Det bästa sättet att få insulin att verka bra är att träna regelbundet, då behöver man inte vara orolig för att insulin "binder fett".

LCHF-dieten kan sänka blodsockret men även höja blodfetterna, så långtidseffekterna är oklara. Insulindoserna ska anpassas efter blodsockret som i sin tur är beroende av hur man tränar och äter.

Läs mer om kost och typ 2-diabetes 

Läs mer om motion och typ 2-diabetes 

Insulin har en kort halveringstid. Hur har man då gjort för att skapa medellång- och långtidsverkande insulin?

Svar:

Olika modifikationer har gjorts på insulinmolekylen så att insulinet långsamt tas upp ifrån underhuden eller att insulinet binder till proteiner i blodet som därefter långsamt släpper ifrån sig det.

Läs mer om insulin 

Insulinpump och viktökning

Gällande användande av insulinpump med snabbverkande måltidsinsulin, så undrar jag: har man inte sett någon viktökning bland dessa patienter relaterat till användande av större dos snabbverkande insulin än tidigare?

Svar:

Vanligen behöver man lägre totaldos av insulin vid insulinpumpbehandling jämfört med vanlig flerdosbehandling, vilket kan vara fördelaktigt ur viktsynpunkt. Om blodsockerkontrollen blir väsentlig förbättrad med hjälp av insulinpump så kissar man inte ut socker, vilket leder till viktuppgång. Att ha bra blodsockerkontroll är dock att föredra då det minskar risken för framtida komplikationer.

Läs mer om insulinpumpar 

Vad är skillnaden mellan tabletter som ges till diabetiker och insulin?

Svar:

Tabletter kan endast ges om egen insulinproduktion finns, det vill säga till typ 2-diabetiker. Tabletterna hjälper det egna insulinet på olika sätt.

Insulin ges alltid till alla typ 1-diabetiker. Typ 2-diabetiker får ofta insulin som tillägg till tabletter 5-10 år efter diagnos. Den egna insulinproduktionen har då minskat så pass mycket att den egna produktionen inte räcker till.

Insulin och fettförbränning

Jag är en kille med HbA1c på 52 mmol/mol. Jag tränar regelbundet och äter som det anstår en diabetiker. Äter väldigt lite kolhydrater och om jag gör det så är det kolhydrater med lågt GI. Detta gör att jag nästan inte behöver ta något insulin vid måltider. Jag tar 8 i basinsulin och maxdos av måltidsinsulin under en dag är aldrig över 5 enheter. Jag har läst att kroppen lagrar fett av insulin, men har även läst att vid för lite insulin så bränner inte kroppen fett. Är det så? Kan man ha för lite insulin i kroppen för att bränna fett?

Svar:

Det du beskriver är mycket intressant. Det är små doser insulin du behöver. Detta beror på att du tränar regelbundet, så som du skriver. Har du för lite insulin så märker du av detta genom att blodsockret stiger, så risken att du ska bränna fett är i ditt fall mycket liten.

Är det bara de insulinproducerande cellerna som angrips av immunförsvaret?

Svar:

Ja, det är de insulinproducerande cellerna som angrips vid en autoimmun reaktion. Betacellerna går under och diabetes kommer i dagen med höga blodsocker som följd och personen får typ 1-diabetes.

Är det lättare att sköta diabetes med insulinpump och vilka fördelar/nackdelar har den?

Svar:

Har en person svängande blodsocker och störande insulinkänningar så är det en indikation för insulinpump, speciellt om personen haft insulinkoma. Andra indikationer är högt långtidsblodsocker (HbA1c) trots försök att förbättra det. En annan orsak kan vara att personen har höga blodsocker på morgonen utan någon förklaring (som lågt blodsocker på natten). I dessa fall är det lättare att hantera sin diabetes med en insulinpump. Fördelarna är just att blodsockersvängningarna minskar.

Läs mer om behandling med insulinpump 

Kan man byta ut insulinet?

Jag har använt insulin i två år men är nu jättetrött på att injicera insulin. Kan ni hjälpa mig med någon annan medicin som jag kan dricka eller äta istället för att injicera?

Svar:

På din beskrivning förefaller du ha typ 2-diabetes. Är det så att du börjat med insulin så är detta oftast den bästa behandlingen. Om du är negativ till insulin och din doktor tycker att du klarar sådan medicin så finns även behandling i tablettform.

Diskutera med din doktor utifrån ditt diabetesläge. Om du har typ 1-diabetes så finns inget alternativ till insulin.

Vad händer om jag tar för mycket insulin?

Svar:

Insulin sänker blodsockret och om du tar för mycket insulin i förhållande till det du äter eller motionerar så riskerar du att få en insulinkänning.

Läs mer om lågt blodsocker – hypoglykemi 

Hur tester jag blodsockernivån?

Svar:

Numera finns det många tekniska hjälpmedel för att mäta och kontrollera blodsocker- och glukosvärden:

Blodsockermätare har funnits länge på marknaden och med en sådan får man ett snabbt svar på hur blodsockret ligger precis när man mäter. Det enda som krävs är ett litet stick i fingret och en droppe blod.

FGM (Flash Glucose Monitoring) består av en sensor som sitter precis under huden och en scanner som du läser av den med. Sensorn läser av sockerhalten i vävnadsvätskan dygnet runt, och när man scannar sensorn får man ett aktuellt glukosvärde, en kurva för de senaste 8 timmarna samt en pil som visar om blodsockret ligger stabilt, eller om det sjunker eller stiger långsamt eller snabbt. Freestyle Libre är ett exempel på FGM.

CGM (Continuous Glucose Monitoring) ger kontinuerlig glukosmätning och används ofta tillsammans med insulinpump. En CGM består av en liten sensor precis under huden. Den läser av glukosnivån i vävnadsvätskan med några sekunders mellanrum och skickar sedan avläsningarna trådlöst till glukosmätaren. De flesta CGM:er kan programmeras med larmgränser för låga och höga värden. Några av de CGM-system som används i Sverige är Dexcom och Guardian Connect (för Iphone).

Samtliga dessa mätare förmedlas via din diabetessjuksköterska som också visar och instruerar dig i hur de fungerar.

Läs mer om testet 

Hur vet man hur mycket insulin man själv kan tillverka?

Svar:

Om det finns ett behov av att testa det så kan det kontrolleras med hjälp av ett blodprov.Vänd dig tilldin läkare.

Senast uppdaterad: 2021-04-15