Frågor och svar om diabetes och insulin

Var går gränsvärdet för långtidssocker för att man ska anses ha typ 2-diabetes?

Svar:

När man diagnostiserar diabetes använder man än så länge inte värdet av långtidsblodsocker (HbA1c) som en parameter, utan diagnosen ställs med hjälp av blodsockervärden. Gränsvärdet för diabetesdiagnos är 7 mmol/l om blodsockerprovet är taget på fastande mage och 11,1 mmol/l (venöst) alternativt 12,2 mmol/l (kapillärt) om provet inte är taget på fastande mage. Dessa prover tillsammans med typiska symtom på diabetes kan ge en diagnos. Om man inte har typiska symtom måste blodsockret tas om en andra gång vid ett nytt tillfälle innan diagnosen kan ställas.

Långtidsblodsocker (HbA1c) är ett mått på blodsockrets medelvärde under de senaste 6-8 veckorna. Har man som icke-diabetiker ett HbA1c som är högre än övre referensvärdet (runt 42-45 mmol/mol) bör ett fasteblodsocker tas eller en sockerbelastning göras för att utreda om man har diabetes.

Diagnos och blodprov vid diabetes 

Symtom vid typ 1-diabetes 

Läs mer om motion och typ 2-diabetes 

Innebär ett sockervärde på fastande mage på 6,9 mmol/l att jag har diabetes?

Svar:

För att ställa diagnosen diabetes ska blodsockervärdet på fastande mage (fasteplasmaglukos) vid två provtagningstillfällen (olika dagar) vara ≥7 mmol/l. Diagnosen kan också ställas om plasmaglukos (icke fastande) vid två tillfällen är ≥12,2 mmol/l. Om man har typiska diabetessymtom, som ökad törst, stora urinmängder och viktnedgång räcker det med ett prov. Ditt värde på 6,9 mmol/l räcker inte för att ställa diagnosen diabetes, men det är högre än vad man normalt ska ha på fastande mage. Du bör därför rådgöra med din läkare. Vidare provtagning och utredning kan behövas.

Jag har typ 2-diabetes och är orolig för min syn för jag börjar se grumligt. Jag har även ett sår på benet som vägrar läka och mina fötter gör ont när jag går. Vad beror det på?

Svar:

Om man går med höga blodsockervärden så riskerar man skador i både stora och små kärl. Detta är en trolig orsak till dina bekymmer och det är en vanlig bieffekt av diabetes. Följ upp med din läkare.

Läs mer om komplikationer 

Läs mer om testet 

Senast uppdaterad: 2021-04-15