Frågor och svar om komplikationer vid diabetes

Mun och ben domnar bort

Jag är en tjej på 17 år som har haft typ 1-diabetes i ca 5 månader. Jag har märkt att mina ben och min mun domnar bort, ibland i samband med lågt blodsocker, men inte alltid. Är detta vanligt, och vad beror det på?

Svar:

Om symtomen alltid kommer vid lågt blodsocker är detta den troligaste orsaken. I annat fall kan du kontakta din läkare för utredning/provtagning.

Måste jag amputera?

Jag har haft diabetes i 31 ar. Jag har fått torr hud på tån som har börjat bli ett sår. Jag behandlar varje dag med att tvätta rent. Ibland blir det bättre men det kommer tillbaka. Detta är ett litet sår, som ett litet hål. Vad har jag att vänta mej?

Svar:

Om man sköter såret och sin diabetes ordentligt är risken för amputation låg. Blir såret värre bör läkare uppsökas. Tänk på att sår inte bör utsättas för tryck och att barfotagång ska undvikas om nervskador finns i fötterna.

Läs mer om fötter och fotvård 

Risk för komplikationer?

Om man har ett långtidssocker som ligger under 52 mmol/mol och har gjort det i flera år, finns det ändå risk för komplikationer?

Svar:

Riskerna är minimerade med ett så bra långtidssocker men risken är inte noll. Även andra faktorer spelar in, såsom blodtryck, blodfetter, rökning, genetik och likande.

Min typ 2-diabetes försvann

Efter en gastric bypass-operation försvann min typ 2-diabetes, jag förstår inte varför? Jag har även neuropati i fötterna; kan även det bli bättre på sikt?

Svar:

Vid en gastric bypass brukar typ 2-diabetesen bli betydligt förbättrad, ibland kan till och med all behandling tillfälligt tas bort. Detta beror inte bara på viktnedgången. Neuropatin kan bli något förbättrad, men kommer dock att finnas kvar.

Har man rent allmänt sämre immunförsvar vid diabetes? Bör man i så fall vaccinera sig mot influensan?

Svar:

Ja, immunförsvaret är något sämre vid diabetes, framför allt vid dålig blodsockerkontroll, så det är en god idé att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Personer med diabetes ses som en riskgrupp och bör vaccinera sig.

Hur länge kan man klara sig på tablettbehandling för sin diabetes?

Svar:

Det är mycket individuellt hur länge man klarar sig med enbart tabletter. Normalt sett brukar insulin behövas 5 till 10 år efter diagnosticerad typ 2-diabetes.

Om man struntar i att man har diabetes och äter som vanligt, hur länge kan man göra det?

Svar:

Om man struntar i att man har diabetes får man sämre metabol kontroll och riskerar fler diabeteskomplikationer.

Läs mer om tablettbehandling 

Jag har blivit utan hörsel på vänster öra. Jag har haft diabetes i 34 år, kan det vara en komplikation?

Svar:

Diabetes är associerad med plötslig dövhet, och det kan ibland behandlas med en kortisonkur. Om plötslig dövhet inträffar bör öronläkare konsulteras omgående.

En fråga om mina ögon: adventitia, media och intima – vilken skada sker i kärlen?

Svar:

Kärlen kan "läcka" och utfällningar ses, små blödningar kan ske, små bråck (aneurysm) syns på kärlen samt nya kärl bildas, vilket kan påverka synen.

Varför gör det ont i axlarna om man har typ 2-diabetes?

Svar:

Upp till 30 % av individer med typ 2-diabetes klagar på axelbesvär. Orsaken kan vara flera, exempelvis inflammation, kalkutfällningar i leden och liknande.

Kan en trög mage med hemorrojder och toalettbesök var fjärde dag (efter mycket linfrö och vatten) vara en komplikation?

Svar:

Ja, trög mage kan vara en komplikation vid diabetes.

Diabetesfot?

Jag har typ 2-diabetes och det känns så konstigt i mina fötter när jag går. Ungefär som om jag har sockerdricka i dem. Jag har alltid skor på mig inomhus. Vad kan det vara?

Svar:

Du har troligen drabbats av neuropati, det vill säga nervskador på grund av din diabetes. Man bör dock kontrollera om det föreligger brist på vitamin B12, vilket också kan ge nervskador. Kontakta din läkare.

Läs mer om nervsystemet

Varför luktar det syrligt i rummet där personen som har typ 1-diabetes sover?

Svar:

Det kan vara "ketondoft" om blodsockret är högt och ketoner (=syror) bildas. Högt blodsocker måste följas upp så om sådan lukt finns bör blodsocker och ketoner kontrolleras.

Läs mer om ketoner

Påverkas njurarna mer vid lågt blodsocker?

Vill försöka hålla en nivå på mellan 5-6 på morgonen, men ibland ligger jag lågt, mellan 3-4. Min fru säger att det påverkar njurarna mer om jag ligger för lågt än för högt (7-9) stämmer det?

Svar:

I första hand är det högt blodsocker som påverkar njurarna.

Läs mer om högt blodsocker och vad som händer på lång sikt

Är kramper i vad- och lårmusklerna nattetid vanligt för diabetiker?

Vilken hjälp finns? Har provat många olika mediciner förutom massage och stretch. Detta är mycket plågsamt nattetid och förstör nattsömnen.

Svar:

Benkramper är vanligt och är vanligare ju äldre man är. Vissa studier har inte funnit någon koppling till diabetes. Man bör alltid ta lite olika prover för att se om någon bakomliggande orsak kan finnas.

Nikotin och diabetes

Jag läste att rökning inte är så bra för diabetiker. Själv är jag diabetiker och snusar. Påverkar det till exempel mina ögons välbefinnande? Jag röker inte. Nikotinet är alltså inte bra? Det är inte själva "rökningen i sig", med rök och det som åker ner i lungorna som egentligen är det skadliga?

Svar:

Nikotin som finns i höga doser i snus höjer blodsockret, hjärtfrekvensen och blodtrycket, vilket inte är bra. Rökning skadar även lungorna, vilket snus inte gör.

Läs mer om nikotin, rökning och diabetes

Kan man se om någon ligger högt?

Är det någon skillnad på symtom och omvårdnad vid hypoglykemi och hyperglykemi? Vad ska man tänka på, förutom att ge kost vid lågt blodsocker och insulin vid högt blodsocker? Kan man se på personen om han eller hon ligger högt eller lågt utan att ta blodsocker?

Svar:

Till viss del går det att se om någon ligger högt eller lågt, men det är alltid bäst att kontrollera blodsockret, eftersom misstolkningar ofta sker.

Senast uppdaterad: 2021-04-15