Frågor och svar om typ 1-diabetes

Hur ska man som typ 1-diabetiker äta när man arbetar nattskift?

Svar:

Du bör äta åtminstone någon gång under passet. Ta lite snabbverkande insulin före måltiden. Med en modern insulinregim, det vill säga med de moderna snabb- och långverkande insulinanalogerna alternativt med en insulinpump, är det numera lättare att skiftarbeta än tidigare.

Kommer typ 1-diabetes att vara utrotat om 10 år?

Svar:

Tyvärr är den nog inte det, men däremot kommer antagligen mer avancerad teknik att finnas för att kontrollera och behandla typ 1-diabetes.

Vilken/vilka av följande behandlingsmetoder är avgörande gällande att utrota diabetes?

Vaccin/annat läkemedel, operation eller annan metod?

Svar:

Det är svårt att säga; lovande metoder kan över en natt bli mindre lovande och vice versa. Transplantationstekniken kan komma att utvecklas mest och sedan kanske vaccinering av individer med hög risk att utveckla typ 1-diabetes.

Har forskningen kommit på något sätt att bota typ 1-diabetes?

Svar:

Transplantation kan ”bota” typ 1-diabetes, i alla fall tillfälligt. Vaccination kanske kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes i framtiden.

Senast uppdaterad: 2021-04-15