Testa din risk att få typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes (tidigare kallat vuxendiabetes eller åldersdiabetes) är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Men du kan i hög grad påverka diabetesrisken med din livsstil. Övervikt (särskilt bukfetma), fysisk inaktivitet, olämpliga matvanor och rökning ökar risken för att få typ 2-diabetes.

Genom att svara på frågorna i testet kan du uppskatta den risk du löper att drabbas av typ 2-diabetes.

Gör testet Testa din risk att få typ 2 diabetes här

Testformuläret har publicerats av Diabetesförbundet (10/2001). Testet är sammanställt av professor Jaakko Tuomilehto, institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet, och LVM Jaana Lindström, Folkhälsoinstitutet. Diabetestestet bygger på omfattande vetenskaplig dokumentation.

Senast uppdaterad: 2021-04-15